O nama


SP Kolašin Prevoz doo je osnovan 2005 godine sa osnovnom delatnošću prevoza putnika u drumskom saobraćaju. Od 2005-e do danas preduzeće je sa početnih petnaestak radnika i 7 autobusa naraslo do preduzeća sa više od 100 zaposlenih i flotom od četrdesetak autobusa. Naš autobuski prevoz pokriva teritoriju celog Kosova i pravce ka Kraljevu, Kragujevcu i Beogradu.

Osnovna delatnost SP Kolašin Prevoz doo je drumski putnički saobraćaj koji se obavlja kroz linijski, vanlinijski i ugovoreni prevoz.  Linijski prevoz putnika je javni prevoz putnika koji se obavlja na određenoj liniji po redu vožnje. Linijski prevoz obuhvata gradski, prigradski, međugradski i međunarodni prevoz. Prateće delatnosti Lasta obavlja kroz pružanje usluga ugovorenog prevoza u turizmu, ekskurzijama, izletima, posete manastirima na teritoriji Kosovsa i Metohije...

U cilju poboljšanja usluga i komfora putnika od Avgusta 2014-e godine, na svim međugradskim linijama je uveden wireless a moguće ga je koristiti na teritoriji cele Srbije.