O nama

KO SMO MI

SP Kolašin Prevoz doo je osnovan 2001. godine sa osnovnom delatnošću prevoza putnika u drumskom saobraćaju. Od 2005-e do danas preduzeće je sa početnih petnaest radnika, sedam autobusa, naraslo je do preduzeća sa više od stotinu zaposlenih i 50 autobusa koji pokrivaju celu teritoriju Kosova i Metohije, kao i pravce ka Kraljevu, Kragujevcu i Beogradu.

Osnovna delatnost SP Kolašin Prevoz doo je drumski putnički saobraćaj koji se obavlja kroz linijski, vanlinijski i ugovoreni prevoz. Linijski prevoz putnika je javni prevoz putnika koji se obavlja na određenoj liniji po redu vožnje. Linijski prevoz obuhvata gradski, prigradski, međugradski i međunarodni prevoz.

Prateće delatnosti Kolašin Prevoz obavlja kroz pružanje usluga ugovorenog prevoza u turizmu, ekskurzijama, izletima, posete manastirima na teritoriji Kosova i Metohije... U cilju poboljšanja usluga i komfora putnika od Avgusta 2014-e godine, na svim međugradskim linijama je uveden wireless a moguće ga je koristiti na teritoriji cele Srbije. Kolašin Prevoz ponosno ističe da je sigurnost i komfor putnika na prvom mestu.

TOP